Waarom wíj?


Waarom een professionele scheidingsadviseur én een registeraccountant voor een (echt)scheiding?

Tijd is geld. Naast het feit dat (echt)scheiden juridisch ingewikkeld is, wordt door veel advocaten en adviseurs in de scheidingsbranche onderschat hoe complex de financiële en fiscale zaken kunnen zijn voor ondernemers, vermogende particulieren en hun toekomstige ex-partners. Voor hen zijn vooral de financiële en belastingtechnische argumenten relevant om de onderneming na (echt)scheiding zo geruisloos mogelijk te kunnen voortzetten en/of het vermogen zo adequaat mogelijk te kunnen blijven beheren.

Voor toekomstige ex-partners is daarentegen vaak onduidelijk hoe een alimentatieberekening, vermogensverdeling, pensioenwaardering of bedrijfstaxatie tot stand komt. Zeker als sprake is van een complexe fiscale en/of juridische inrichting van de ondernemingen. Wij kunnen zowel de ondernemer of juist alleen de toekomstige ex-partner bijstaan bij deze lastige kwesties. Bij voorkeur doen wij dat voor beiden tegelijk door onze scheidingsadviseur aan te wijzen als bemiddelaar/mediator. Dit zodat de register-accountant ondertussen een onafhankelijke bedrijfstaxatie kan uitvoeren. Deze bedrijfstaxatie kan zeer snel tegen een betaalbare prijs uitgevoerd worden.

Waarom O2 Scheidingsadvies?
De te volgen scheidingsprocedure en een goede toelichting op ieders rechten en plichten uit hoofde van de (echt)scheiding is een eerste belangrijke stap. Minstens zo belangrijk is het eventuele ouderschapsplan, het gezinsinkomen, het te bepalen ondernemersinkomen en te verdelen vermogen en de bedrijfstaxatie. Wij hebben met àl deze aspecten ruime ervaring.

Wij begeleiden (echt)scheidende ondernemers en hun toekomstige ex-partners die in het midden- en kleinbedrijf actief zijn en houden kantoor in: Ede, Culemborg, Zuilichem, Gorinchem en Dordrecht en Amsterdam.

Vraag een gratis telefoongesprek of gratis gesprek aan op één van onze kantoren


Postcode en huisnummer(bv. 1000 AA)

Onze prijzen en die van anderen
Ondernemingstaxatie, pensioenwaardering en totale begeleiding bij uw (echt)scheiding!