Onze prijzen en die van andere kantoren

Afspraak is afspraak. Dus als wij adverteren met een vaste prijs dan is die ook vast.
"Geen hoge facturen achteraf bij uw scheiding of echtscheiding, maar vaste prijzen!".

Lees voor alle zekerheid onze algemene voorwaarden indien u een offerte opvraagt.

Conflictscheiding en ondernemers
De kosten zullen bij een eenzijdige echtscheiding en scheiding in zijn algemeenheid hoger zijn dan een echtscheiding en scheiding op gezamenlijk verzoek. Een scheidingsverzoek met ‘verweer’ van de andere (ex-)partner zullen de kosten van met name een advocaat doen toenemen waardoor de afwikkelingsduur ook toeneemt. Een dergelijke scheiding wordt in bijna alle gevallen op uurtarief gedeclareerd en kan oplopen tot vele duizenden of zelfs tienduizenden euro's. Met name bij de begeleiding van ondernemers willen de kosten al snel oplopen omdat een scheidingsadvocaat of scheidingsadviseur zich eerst moet verdiepen in het toepasselijke vermogensrecht, de ondernemingsvorm, de te bepalen netto-vermogens en de specifieke wet- en regelgeving. Pas daarna worden een aantal standpunten ingenomen in verzoek- en of verweerschriften die veel tijd en energie kosten van de advocaten en geld van beide cliënten. Dit alles terwijl u of uw toekomstige ex-partner een onderneming moet drijven.

Overlegscheiding en ondernemers

Wij kunnen partners met een onderneming zeer snel èn professioneel van dienst zijn als zij de afwikkeling van hun echtscheiding en scheiding willen laten uitvoeren op basis van samenspraak. Onderstaand overzicht geeft aan wat de kosten zijn bij een dergelijke afwikkeling van de echtscheiding en scheiding. Bij een relatief soepele overlegscheiding, waarbij één van de partners ondernemer is, zijn de gemiddelde prijzen in de scheidingsmarkt als volgt:

Uurtarief en kostprijs

Diensten

Andere kantoren

O2 Scheidingsadvies

Totaalpakket (echt)scheiding:

- Berekeningen kinder- en partneralimentatie
- Ouderschapsplan
- Vijf fysieke besprekingen
- Vastlegging in gespreksverslagen
- Opmaak scheidingsconvenant
- Indiening en inschrijving (echt)scheiding
€ 5.000,- 

tot

€ 9.000,-

€ 4.995,-

Uurtarief (echt)scheiding van behandelend scheidingsadviseur
of registeraccountant

- adviezen (zoals vaststelling van ondernemersinkomen, fiscaal advies, pensioenadvies, verzekeringsadvies en begeleiding bij uw aangifte na scheiding)
€ 225,-
 
tot

€ 350,-

€ 235,95

Pensioenwaardering (eigen beheer)

- bij uw overlegscheiding
- in geval van contraexpertise
€ 750,-

tot

€ 1.000,-

€ 700,-

Ondernemingstaxatie (twee ondernemingen)

- bij uw overlegscheiding
- in geval van contraexpertise
€ 2.500,-

tot

€ 15.000,-

€ 2.000,-

tot

€ 5.000,-

 (*1) Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief BTW.
De prijzen zijn een gemiddelde van circa 30 advocatenkantoren en mediatorskantoren.

Ondernemingstaxatie, pensioenwaardering en totale begeleiding bij uw (echt)scheiding!