Expertise


Praktische cursusdag "Ondernemer & (echt)scheiding
Op dinsdag 30 oktober 2018 organiseerde O2 Scheidingsadvies een cursusdag voor professionals die in hun praktijk te maken hebben met (echt)scheidende cliënten zoals advocaten, scheidingsadviseurs, mediators, accountants, fiscalisten, notarissen etc..

Kennis en kunde van onze scheidingsadviseurs

Al onze adviseurs hebben een diploma behaald als Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Dat is een diploma specifiek op het gebied van echtscheiding en scheiding. Sommige van onze adviseurs zijn naast hun scheidingsspecialisatie ook financieel planner, pensioenadviseur en/of fiscaal jurist.

Kennis en kunde van onze register-accountants
Al onze registeraccountants hebben hun wettelijk verplichte opleiding gehaald en een praktijkstage doorlopen. Zij staan als RA ingeschreven in het register van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarnaast zijn onze accountants gespecialiseerd in het doen van bedrijfstaxaties binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Al onze adviseurs zijn aangesloten bij de vereniging Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs).
Zie voor meer informatie: www.kvss.nl

Snel, zeer professioneel en betaalbaar
De kosten van een echtscheiding of scheiding kunnen voor een ondernemer en diens toekomstige ex-partner aanzienlijk oplopen. Daarnaast kennen dergelijke scheidingsprocessen lange doorlooptijden. Gediplomeerde scheidingsadviseurs en registeraccountants die veel ervaring hebben met (echt)scheidingen kunnen aanzienlijk sneller en effectiever het gehele proces met u doorlopen dan de meeste advocaten en mediators.

Discretie en gedragscode
Naast de nodige materiedeskundigheid en sociale vaardigheden staat ons kantoor voor 100% garant dat uw privacy gewaarborgd wordt en dat daar discreet mee wordt omgegaan. Een (echt)scheiding is voor u en uw (ex-)partner al moeilijk genoeg. Daarom houden al onze medewerkers zich aan een strenge gedragscode die toeziet op: betrouwbaarheid, deskundigheid, werkwijze, onafhankelijkheid, transparantie en zeker niet op de laatste plaats: omgangsnormen. Juist deze persoonskenmerken zijn doorslaggevend voor een succesvolle en zo soepel mogelijk (echt)scheiding.

Vraag een gratis telefoongesprek of gratis gesprek aan op één van onze kantoren


Postcode en huisnummer(bv. 1000 AA)

Onze prijzen en die van anderen
Ondernemingstaxatie, pensioenwaardering en totale begeleiding bij uw (echt)scheiding!