Algemene voorwaarden

Onze cliënten hebben baat bij duidelijke afspraken. Daarom hanteren wij heldere algemene voorwaarden. Deze hebben wij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Ondernemingstaxatie, pensioenwaardering en totale begeleiding bij uw (echt)scheiding!